Jak się z nami skontaktować?

Podstawową formą kontaktu z Klientami pozostaje dla nas kontakt osobisty. Mając na względzie cenny czas naszych Klientów, w szczególności dla ułatwienia kontaktu i przyspieszenia działań, mających na celu znalezienie najlepszych dla Państwa rozwiązań prawnych, bazujemy na kontakcie elektronicznym, ewentualnie telefonicznym.

Czy warto nam zaufać?

Podstawą współpracy z Klientem jest obustronne zaufanie, z tej też przyczyny gwarantujemy naszym Klientom najwyższy możliwy poziom poufności. Proszę pamiętać, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego wynika między innymi z:

  • check iconPrzepisów art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i tak:
  • check iconRadca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
  • check iconObowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  • check iconRadca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
  • check iconObowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) – w zakresie określonym tymi przepisami;
  • check icontreści roty ślubowania składanego przez radcę prawnego, zgodnie z treścią której radca prawny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej;
  • check iconart. 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który stanowi, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Jak ustalane jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie jest ustalane na podstawie indywidualnych negocjacji z Klientem. Proponujemy rozliczenia z góry uzgodnione, czyli wynagrodzenia ryczałtowe, których warunkiem jest możliwość dokładnego określenia zakresu niezbędnego nakładu pracy oraz oczekiwań klienta, co do czasu wykonania danej usługi. Dotyczy to w szczególności opracowania opinii prawnych, projektów umów czy pism procesowych. Niektóre usługi, zwłaszcza prowadzenie procesów sądowych oraz negocjacji, mogą być rozliczane są na podstawie stawek godzinowych. Istnieje też możliwość rozliczenia ryczałtowego za poszczególne działania, przykładowo rozprawy sądowe.

W zależności od formy i zasad współpracy wykonane usługi rozliczane są za poszczególne etapy lub okresowo.

W powyższym zakresie jesteśmy elastyczni i staramy się dopasować do oczekiwań i możliwości Klienta.