Radca Prawny
dr Piotr Mikołajczyk

Piotr Mikołajczyk, zalozyciel kaneclari BMP

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię germańską na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu.

Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako pracownik naukowo-dydaktyczny, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej rozpoczął pracę jako radca prawny w jednostkach administracji publicznej, prowadząc jednocześnie własną Kancelarię.

Dziedziny, w których się specjalizuje to przede wszystkim działalność podmiotów leczniczych, zamówienia publiczne, prawo medyczne, w tym „błąd w sztuce”, prawo żywnościowe, w szczególności prawo weterynaryjne, prawo nieruchomości, prawo geodezyjne i kartograficzne, jak również postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Prowadzi obsługę prawną również w języku niemieckim. Posiada certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom Instututu Geothego w Monachium.

Założyciel Kancelarii

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.


Tel: 601080022 lub 726080022

p.mikolajczyk@bmp-kancelaria.pl