Obszar działania Kancelarii

Kliknij w obszar, aby zobaczyć więcej

doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Wskazujemy optymalne i bezpiecznie rozwiązania w zakresie realizacji zakładanych przez Klienta celów, minimalizujące ryzyko powstania ewentualnego sporu.

obsługa prawna

Obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek administracji publicznej w ramach outsourcingu usług prawnych.

umowy

Umowy

Zajmujemy się sporządzaniem umów zarówno tych mniej skomplikowanych, jak i złożonych, w tym z zakresu prawa budowlanego (projektowanie, generalne wykonawstwo), jak i branży IT.

negocjacje

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje zarówno na etapie przed zawarciem umowy, czy skierowaniem sprawy do sądu, jak i na etapie toczącego się postępowania sądowego.

spory sądowe

Spory sądowe

Reprezentujemy stronę, prowadzimy spór przed sądem, zajmujemy się egzekwowaniem obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych.

windykacje

Windykacje

Prowadzimy działania zmierzające do wyegzekwowania przysługujących Klientowi wierzytelności.

szkolenia

Szkolenia

Szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na przekazanie wiedzy praktycznej, w większości są to szkolenia o charakterze wysoko specjalistycznym.

szkolenia

Opinie prawne

Sporządzamy opinie prawne na podstawie przedłożonych i zgromadzonych przez Kancelarię materiałów źródłowych. Sporządzone przez nas opinie cechują się zwięzłością, gdyż wychodzimy z założenia, że liczy nie ilość, ale jakość.

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego, w tym jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej.
W zakresie naszej działalności współpracujemy z wieloma specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, zarówno z praktykami (radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, komornikami, biegłymi rewidentami) jak i teoretykami, pracownikami naukowymi Wydziałów Prawa i Administracji różnych Uniwersytetów.

Dziedziny prawa

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo budowlane

Prawo administracyjne

Prawo podatkowe

Zamówienia publiczne

Prawo nieruchomości

Prawo pracy

Prawo medyczne

Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

Ochrona danych osobowych - RODO

Cudzoziemncy

Due Dilligence

Prawo żywnościowe

Prawo weterynaryjne

  • check icondochodzenie roszczeń powstałych na bazie stosunków cywilnoprawnych,
  • check icontworzenie, redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
  • check iconodszkodowania i zadośćuczynienia należne w związku z wypadkami telekomunikacyjnymi, ochroną dóbr osobistych, wyrządzeniem szkody,
  • check iconksięgi wieczyste i hipoteka,
  • check iconwindykacja należności.