Radca Prawny
Marek Pilc

Marek Pilc, zalozyciel kaneclari BMP

Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi w 2001 roku, odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski 2004 roku. Na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi został wpisany w 2006 roku.

Specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Doradza w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, administracyjnego i podatkowego. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym w sprawach podatkowych oraz związanych z obowiązkiem zwrotu dotacji z funduszy europejskich.

Zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Prowadzi zajęcia na aplikacji radcowskiej z postępowania administracyjnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych, pełnił funkcję Sekretarza Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, jak również.

Posługuje się językiem angielskim.


Tel: 609623133 lub 726080022

m.pilc@bmp-kancelaria.pl