Radca Prawny
Magdalena Szablewska-Gmerek

Magdalena Szablewska-Gmerek, radca prawny

W 2002 roku ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. We wrześniu 2007 roku złożyła egzamin sędziowski. W 2010 roku została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa spółek.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej urzędów administracji samorządowej i państwowej oraz przedsiębiorców. Ponadto, specjalizuje się w zamówieniach publicznych, ochronie danych osobowych oraz problematyce związanej z dostępem do infromacji publicznej. W zakresie spraw odszkodowawczych reprezentowała klientów indywidualnych oraz obsługiwane podmioty w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń o odszkodowania za szkody na osobie oraz mieniu, a także roszczeń o zadośćuczynienie. Jednocześnie występowała jako pełnomocnik w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Prowadzi indywidualną Kancelarię w Sieradzu oraz współpracuje z Kancelarią BMP, realizując wspólne projekty, w szczególności w zakresie szkoleń i wdrażania RODO.

Posługuje się językiem angielskim.


Tel: 502220603

m.szablewska-gmerek@bmp-kancelaria.pl