Specjalista
Gabriela Kaczmarek

Gabriela Kaczmarek, Specjalista

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji, Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie w zakresie zamówień publicznych uzyskując tytuł Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarzadzania projektami współfinansowanymi z funduszy UE w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Od 2006 r. zajmuję się przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedur związanych z wydatkowaniem środków publicznych w szczególności przez podmioty lecznicze.