Specjalista ds. budowalnych
mgr inż. arch. Agata Kwaśny Jakubczyk

Specjalista ds. budowalnych

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, ukończyła Politechnikę Łódzką Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Kierunek: Architektura i Urbanistyka- specjalizuje się w nadzorze nad wykonywaniem robót budowlanych, weryfikacji dokumentacji projektowej, przygotowywaniem postępowań przetargowych, opracowywaniem dokumentacji projektowej, weryfikacji zapisów planów miejscowych. Wspiera Kancelarię w ramach stałej obsługi przedsiębiorców budowlanych oraz w sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego. Z Kancelarią współpracuje od 2013 r.